PS
POKROMSKI STUDIO

Firma POKROMSKI STUDIO
zastała założona przez Aldonę i Waldemara
Pokromskich we wrześniu 1992 roku. Początkowo
specjalizowała się w szeroko rozumianych usługach
z zakresu Art Department. W 2003 roku firma została
podzielona na: STUDIO EFEKT specjalizujące się nadal w
usługach z zakresu Art Department oraz POKROMSKI STUDIO
koncentrujące się na produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych.

Wieloletnie doświadczenie firmy, jej międzynarodowe know-how oraz
rozwój osobisty producenta Mikołaja Pokromskiego (Niemiecko -
Francuski Program Masterclass 2004/2005 na Akademii Filmowej
Baden-Württemberg w Ludwigsburgu i La Fémis w Paryżu), pozwoliły
określić jednoznacznie profil przedsiębiorstwa jako firmy
specjalizującej się w usługach i koprodukcji filmów dokumentalnych
oraz fabularnych z partnerami z Europy Zachodniej a przede wszystkim
Niemiec. Dla POKROMSKI STUDIO jest niezwykle istotne, aby
współpraca rozpoczynała się już na etapie rozwoju
scenariusza, aby zagwarantować możliwie najlepszą
i profesjonalną realizację
projektu.

Studio